Change Management

change-02

Change Management

Bir organizasyonda iş süreçlerinin yeniden şekillendirilmesi ihtiyaçlarına cevap veren bir yaklaşımdır. Değişiklik yönetimi, bir organizasyonel değişiklikte kişilerin nasıl etkileneceğine odaklanır. QDMS ile değişiklik yönetimi süreçleri etkili bir biçimde yönetilebilmektedir.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz