İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

is-saglik-02

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Bir kurumdaki en değerli kaynak insan kaynağıdır. Bir kurum insana ne denli değer verirse, iş süreçleri de o denli verimli, ürünleri o denli kaliteli ve müşteri memnuniyeti de o denli yüksek olur. Bu nedenle bir kurumda iş süreçlerindeki faaliyetlerin insan sağlığına ve iş güvenliğine uygun şekilde sürdürülmesi, uygun kişisel koruyucu donanımların temini, işbaşı ve periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi, tehlikeli durumlara karşılık gerekli önlemlerin alınması ve muhtemel riskleri saptamak için risk analizlerinin gerçekleştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin olmazsa olmazıdır. QDMS İş Sağlığı ve Güvenliği çözümleri ile tüm bu süreçler entegre bir şekilde yönetilebilmektedir.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz