Kamu İç Kontrol Çözümü

Kamu İç Kontrol Çözümü

5018 sayılı kanun kamu kurumlarının üst yöneticilerini, kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu tutmaktadır. Bunun için idarelerde Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde belirtilen standartlara uygun, iyi ve etkili çalışan bir iç kontrol sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bimser Çözüm, Yönetim Sistemleri ve Süreç Yönetimi konusundaki 14 yılı aşkın deneyiminin ürünü olan ve 300’ü aşkın kurumsal müşterisinde 350.000’i aşkın uç kullanıcı tarafından kullanılan yazılım çözümünü Kamu Kurumlarının Hizmetine Sunmaktadır. Bimser İç Kontrol Çözümü İdarelerde Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak süreçlerin, risklerin, organizasyon yapısının, rollerin, görev tanımlarının vb. dokümantasyonunu, paylaşımını, izlenmesini ve güncellenmesini sağlayan bir yazılım platformudur. Bu çerçevede yazılım, kurumların fonksiyonel odaklı yönetim anlayışından süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine imkân sağlayan bir araç olarak tasarlanmıştır. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Çözüm birbirleri ile entegre çalışan aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.
 • Baz Modül (Altyapı Yönetimi)
 • İç Kontrol Eylem Planı Takibi
 • Süreç ve Performans Yönetimi
 • Süreç Risk Yönetimi
 • Aksiyon Yönetimi
Bu modüller Baz Modül Süreç ve Performans Yönetimi modülünden başlanılarak, istenildiği zaman ve sırada devreye alınabilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda aşağıdaki modüller de sisteme eklenebilmektedir.
 • Versiyon Kontrollü Doküman Yönetimi
 • Denetim Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • İç Denetim Yapısal Risk Değerlendirme
 • Anket Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Öneri Yönetimi