Tesis Yönetimi Çözümü

Tesis Yönetimi Çözümü

Tesis yönetimi çözümü ile meydana gelebilecek teknik sorunlar planlı bakımlarla minimize edilerek, iş emri kapatma sürelerinin minimize edilmesi ile verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır ve maliyet yükselten etkenlerin oluşması engellenmektedir. Tesis yönetimi çözümü, işletmeye ait tesislerin, makinaların, diğer varlıkların periyodik bakımları ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi için yürütülen aktivitelerin düzenli olarak planlanması sağlanarak kayıt altına alınıyor.

Sistemde makinalar, makina bileşenleri, periyodik bakım ve bakım talimatları, arıza iş tipleri tanımlanmakta ve istenildiğinde tüm ekipmanların o anda nerede bulunduğu bilgisi alınabilmektedir. Periyodik bakım öncesi, işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanması, periyodik bakım iş emirlerinin otomatik oluşturulması, oluşan iş emirlerinin mobil takibi, bakım işleminde kullanılan fiili iş gücü ve yedek parçaların sisteme girilmesi sağlanarak ilgili bakım personelinin uyarılması sağlanmaktadır. Bakım malzemeleri ihtiyaçları, oluşan periyodik bakım planlarına göre malzeme ihtiyaç planlaması tarafından karşılanmaktadır. Periyodik bakımlar için işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının belirlenmesi yoluyla hem oluşması muhtemel sorunlar tespit edilip yüksek bütçe kalemlerine odaklanılabilmekte hem de gereksiz malzeme alımı önlenerek stok maliyetlerden tasarruf edilmektedir. Ayrıca bakım iş emirlerinde oluşan tüm maliyetler de döviz bazında detaylı olarak incelenebilmektedir. Sistem sarfyeri ve lokasyon bazında verilen hedefleri izleyip, zengin raporlar ve grafikler ile de maliyet analizlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Tercih edilen dilde çağrıların veya misafir taleplerinin sisteme kaydedilmesi Tüm çağrı işlerinin takibi: görevi kapatma, beklemeye alma, yeniden atama ve yeniden başlatma işlemleri Tüm varlıkların, odaların görüntülenmesi ve doluluğun kontrol edilmesi Tüm iş emirleri ve iş taleplerinin (atamalar ve uyarılar) görüntülenmesi Oteldeki herhangi bir lokasyon, varlık veya odanın detaylı bakım tarihçesinin görüntülenmesi Opsiyonel Entegrasyonlar; QDMS üzerinden misafir istek ve şikayetlerinin görüntülenmesi PMS üzerinden misafir check out statüsüne alındığnda housekeeping servisine temizlik iş emri gönderilmesi