Finans Çözümleri

 • Finans ve Bankacılıkta E-Dönüşüm

  E-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

   • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
   • Verimlilik en üst düzeydedir
   • İş süreçleri yönetilebilirdir
   • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır
  * e-Kurum: Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan ve elektronik ortamda yöneten kurum

  Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

  • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
  • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
  • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
  • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
  • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi
  • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
  • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi

  İş Akışı Yönetim Sistemi

   • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
   • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
   • Süreç maliyetlerinin azalması
   • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
   • İş süreçlerinin standarizasyonu
   • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
   • Sürükle bırak teknolojisi
   • Minimum kod yazım ihtiyacı
   • Rol bazlı iş akışları

  Finansal Yönetim Sistemi

   • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
   • Güvenli erişim
   • Versiyonlama
   • Sistematik biçimde saklama
   • Profil Formları ile hızlı erişim
   • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
   • Lokalizasyon desteği

  eBA KEP Entegrasyonu ile kurumlar arası haberleşme

  eba_06
 • Finans Referanslarımız

  Başarı Hikayeleri

  Diğer Başarı Hikayeleri

  Müşteri Görüşleri

  Tüm Müşteri Görüşleri