Ensemble PM

Process Management

  • Ensemble PM ile Süreçlerinizi İyileştirin ve Yönetin

    Ensemble PM (Process Management-Süreç Yönetimi), iş süreçlerinizi çizdiğiniz bir platformdan öte; süreçlerinizi gerçek anlamda “yönettiğiniz” bir uygulamadır. Tamamen web tabanlı, esnek ve kullanıcı dostudur.

    Kurumunuzun süreç hiyerarşisini tüm seviyeleri ile birlikte oluşturabilir, süreç modellemelerini BPMN vb metodolojiler kullanarak yapabilir, süreçler arasındaki etkileşimleri belirtebilirsiniz. Ayrıca, süreç rol ve sorumluluk matrislerini, süreçte görev alan personelin yetkinlik düzeylerini, süreçteki riskleri, kontrol noktalarını, ilişkili yönetim sistemleri ve yasal mevzuatı, fırsatları, performans göstergeleri gibi süreci gerçek anlamda yönetmenizi sağlayan tüm etmenleri izlemenize ve süreçlerle beraber yönetmenizi sağlar. Ensemble PM ile süreçlerdeki değişikliğin yönetimini yapabilirsiniz. Süreç kontrol ve onay matrisleri ile süreçte bir revizyon meydana geldiğinde ilgili birimlerin görüş ve onayı ile süreç revizyonu kontrol edilir ve onaylanırsa, değişiklikten etkilenen herkes haberdar edilir. Süreçlerin eski versiyonları otomatik olarak saklandığı için Ensemble PM işletmenizde kurumsal hafızanın yerleşmesini sağlar.   Bununla beraber Ensemble PM, işletmenizdeki işakışı ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamaları ile de entegre olarak operasyon dünyasında çalışan gerçek süreçlere entegre olur. Bu sayede süreç modeli üzerinde, bu sürecin gerçekte ne kadar verimli yürüdüğünü, kısıtları, darboğazları ve kapasite kullanımı gibi dilediğiniz tüm parametreleri izlemenize olanak sağlar. Ensemble PM, Süreçlerle Yönetim yolundaki en büyük yardımcınızdır.
  • Ensemble Tanıtım ve İletişim

    Broşür için tıklayınız Demo Talebi Müşteri Destek Live Demo Ensemble PM Ensemble BSC